Sortsvalg

Innen hjertenøtt er det utviklet en del sorter, og noen av disse kan være aktuelle for et norsk klima. Vi tester ut de tre viktigste sortene som er aktuelle for Norge. Det er CW1, CW3 og Kalmar.

I tillegg tester vi ut Imshu og Stealt. Disse er muligens bedre i sørligere strøk enn her hos oss, men vi ønsker både å få testet avling og egenskaper som pollinatorer.

For å oppnå store nok avlinger er man avhengig av å ha ulike sorter, slik at man får til en god pollinering. Vi ønsker derfor også å få testet ut hvilke sorter som fungerer som gode pollinatorer for de ulike sortene under norske forhold.