Plantesystem

Plantesystemene som brukes i nøtteproduksjon er relativt konservative i forhold til hvordan man gjør det i fruktproduksjon. Man planter få planter med stor avstand, og lar disse utvikle seg til store parktrær. Prisene på trær av hjertenøtt er svært høye, så foreløpig er det nok rett å benytte slike systemer.

Plantene settes med 12 meter avstand. For å utnytte arealet bedre, burde det vært satt trær mellom rekkene i tillegg, som da fjernes når plantene er så store at de vokser sammen. Dette har vi ikke gjort, grunnet den høye prisen på hjertenøtt-trær.

I nøtteproduksjon benyttes ofte en mellomavling som står i radene mellom trærne i årene frem til man får nøtteavling. Hos oss er det gras som dyrkes, som sauene beiter. Derfor må hvert tre gjerdes inn for å unngå at sauen får tak i trærne. Dette buret skal bare stå noen få år frem til at trærne er store nok til å unngå beitedyr. For å redusere etableringskostnaden har vi hogd gjerdepåler selv, og benyttet dem uimpregnert, siden det ikke gjør noe om de råtner om et par år.

Plantene står med 12 meter avstand, og ulike sorter om hverandre for bedre pollinering. For å få arealet fortere opp i produksjon kunne det vært satt midlertidige planter mellom hver rad.

Siden dette er forsøk, kreves det god merking av hvert tre. Vi bruker derfor fargekoder og nummerering på hver støttepåle.

Støttepålen til hvert hvert tre fargekodes og merket med treets individnummer.