Poding av hjertenøtt

Valnøttslekta (Juglans) er vanskelig å pode. Vi har derfor måttet gjøre litt ekstra forarbeid for å lykkes. Hjertenøtt er bløder, og det lager problemer når man skal pode. For å unngå blødning, må grunnstamma være kald. Det må også podekvisten. For at podepunktet skal gro sammen, må man ha over 20 grader. Derfor har vi laget en poderigg som varmer opp podepunktet, slik at det dannes callus.

Poderiggen vår består av rørisolasjon med slisser hvor podepunktet legges nedi, en sous vide varmekolbe som varmer opp vann. En akvariepumpe sender vannet inn i rør som går gjennom rørisolasjonen, sammen med podepunktet på plantene. Temperaturen på vannet har vi satt på 35 grader, mens vi måler temperaturen i lufta rundt podepunktet til å være 24 grader. Grunnstamma og podekvisten har rundt 0 grader.

Trærne ligger i riggen i 21 dager, før de flyttes inn i varmen. Vi mangler grunnstammer, så det blir en svært begrenset produksjon, men hyggelig å lykkes og se at det fungerer.