Hvem er vi?

Vi er Astrid Ellefsen og Magnus Haugland, og driver med sau gården Hetland i Vindafjord, øst for Haugesund. Astrid holder kurs i trening av fuglehund, og Magnus jobber i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland som rådgiver.

Vi gikk ut fra NMBU i 2005/2006 og overtok gården i 2011. Vinteren 2018/2019 bestemte vi oss for å starte opp med nøtteproduksjon med hjertenøtter. Siden dette er nytt og uprøvd i Norge, har vi fått forskningsmidler til å engasjere NIBIO. De skal bidra med forskning på denne produksjonen, samt å få etablert en dyrkningsveileder for hjertenøtt.

Det vil gå noen år før vi har høstbar avling å selge, forutsatt at dette går bra. Foreløpig handler det mest om å stelle trærne, og høste erfaringer. Avling for salg forventes nærmere 2025.