Om gården

Gården heter Hetland, og er en nokså typisk vestlandsgård. Den ligger lunt og sør-østvendt, slik at vi får relativt varme somrer til vestlandet å være. Her er relativt lite vind. Jorda er sur, men relativt næringsrik. Store nedbørsmengder samt høye avlinger medfører at vi må kalke mye. Gjennomsnittsnedbøren er ca 2 500 millimeter pr år, og vi har forholdsvis milde vintre.

Hetland har vært drevet siden jernalderen, og de eldste husrestene har vi fått datert til 400 -tallet. Den fikk navnet sitt etter hassel(nøtt)skogene som vokste her på den tiden. De eldste hustuftene er utformet som et langhus, og ligger like ovenfor dagens tun, sammen med en gravhaug og murer etter den tidens gardsdrift. Hasselskogene har måttet vike for senere tiders oppdyrking og rydding for grasproduksjon.

Pr i dag disponerer vi store mengder kulturbeiter. Dette er kupert terreng hvor man har fått inn høytytende grassorter, men hvor det er lite fremkommelig med traktor. Det er også dyrket opp større flater nede ved gården, særlig etter at buldoser og gravemaskin kom etter krigen. Vi har derfor mye myr som er oppdyrket. Denne er vanskelig å drive, da vi har et stort nedbørsoverskudd.

Produksjonen er på grunnlag av rundt 200 vinterfora sauer, Astrid holder kurs i hundetrening, produserer tømmer og ved, vi har et kraftverk på garden, samt driver noe utleie av jakt.

De siste par årene har vi satt igang med etablering av nøtteplantasje. Vi har satt av 40 dekar til formålet, og vi planter fortløpende etter hvert som vi får tak i de sortene vi skal ha.