Hjertenøtt

Dette er en nettside om vår produksjon av hjertenøtter. Vi ønsker å se om det går an å produsere noe annet enn gras i bratte vestlandsbeiter. I den sammenheng samarbeider vi med NIBIO om å teste ut nøtteproduksjon, samt lage en dyrkningsveiledning for hjertenøtter.

Dette er en langsiktig produksjon, der det går årevis mellom planting og høsting. Vi kommer derfor fortløpende til å publisere informasjon om hvordan det går. Det kan jo være nyttig for andre også. Om det går bra bør andre kopiere. Blir det en fiasko, kan jo andre se hva man ikke skal gjøre……