Tørke og høyt ledetall

Siden vi bor på en svært fuktig del av vestlandet, gamblet vi på å sløyfe vanningsanlegg. Det var muligens en tabbe, for 2020 var ganske tørr i mai og juni.

Første året er tøft for trær som har kommet i jorda, og vi fikk etter hvert se tydelige tegn på høyt ledetall. Gjødslinga bestod av 3 tonn husdyrgjødsel pr dekar i månedsskiftet februar/mars. I slutten av mai så vi tegn til at denne gjødslinga var i heftigste laget. Den er standardgjødsling til gras som skal beites, men bør nok reduseres i fremtiden der hvor vi etablerer nøtteskog.

Uansett om problemet er høyt ledetall grunnet hard gjødsling, eller for tørr jord, er løsningen den samme: Vanning. Så da var det bare å sette igang.