Vanning

Vi hadde bestemt oss for ikke å legge opp vanning, selv om dette er vanlig når man etablerer kulturer. Første året er krevende for nye planter med nytt rotsystem, og særlig juni kan enkelte år bli noe tørr, selv på vestlandet. Det skjedde i år….

Manglende vanningssystem medførte at jobben måtte gjøres manuelt. Det er arbeidskrevende, og man vil ikke klare å tilføre så mye vann som plantene trenger. Med litt god innsats klarer man uansett å få plantene gjennom de tøffeste periodene. For vår del var det midten og slutten av juni som ble tørr.

Vi brukte en 1000 liter ibc-dunk frampå traktoren, og koblet til slanger som vi drog ned til hvert tre. Dette var arbeiskrevende, og hver plante trenger godt med vann, særlig ved høye temperaturer, slik vi hadde i juni. Når temperaturen nærmer seg 30 grader kan man nesten ikke vanne nok, selv med fungerende vanningsanlegg.

Plantene bar en stund preg av å være stresset og skadet av høyt ledetall. Etter hvert kom plantene seg betraktelig, og når vi kom til juli satte regnet inn med daglig påfyll med større mengder vann.