Forberedelse av nøttefelt

Vinteren 2019/2020 gikk med til å gjøre klart feltet. Hittil hadde vi bare fått tak i noen få frøsådde planter, men nå skal feltet gjøres klar for å få inn hovedsortene.

Hjertenøttene skal ha oppkalka jord med pH på litt over 6, omtrent som gras. Derfor var vi noenlunde på rett nivå i utgangspunktet, da arealet hadde vært brukt til beite de siste årene. For å holde rett pH, må man jevnlig vedlikeholdskalke, og dette ble gjort i 2019.