Barklegging og oppbinding

Rundt hver plante er det viktig å dekke jorda. Valget stod mellom plastduk og bark. Begge har sine fordeler og bakdeler, men vi landet på bark. Når feltet er såpass stort, undervurderer man hvor mye som manuelt skal bæres ut. Vi la ut omtrent 100 liter bark pr tre. Vi forsøker å ha 10 cm barklag, og ikke for mye bark inn mot trestamma.

Etter på lukket vi gjerdeburene som var montert rundt hver planteplass. Det er viktig at nettingen havner minimum en meter ifra planta, slik at sauene ikke klarer å få tak i planta ved å presse seg inn i gjerdet.

Til slutt bandt vi trea opp ved hjelp av hampbånd mot nettinggjerdet. Dette var en tabbe. Båndene ble lange for å få dette til. Så snart hampen ble våt krympet den, og oppbindinga ble for stram. Det endte med at et par av trærne knakk. Dermed måtte vi fjerne all oppbindinga og finne ny måte å gjøre dette på.