Planting vår 2020

Nå er vi virkelig igang. I starten på april har vi endelig fått mengder av en sort vi har god tro på – nemlig Kalmar. I tillegg fikk vi noen få planter av sorten CW1.

Vi har plantet de ut i bur som var satt opp gjennom vinteren, slik at de kan stå skjermet for sau, hjort og storfe. Jorda er kalket godt opp gjennom flere år, og vi har spylt hele arealet ned med storfegjødsel og saueskit ved hjelp av traktor og kanon (vannkanon som er påmontert gjødselvogn).

Nyplantet barrotsplante i slutten av mars. Gjerdet er satt opp rundt, bakken er dekket med bark, og den er klar for oppstøtting.

Til slutt dekket vi jorda med bark, og støttet opp plantene til enkeltstående påler, slik det var vanlig å gjøre med frukttrær for noen år siden.