Flere planter

Vi fikk inn noen ekstra hjertenøttplanter i august. Dette var potteplanter av typen Stealth og Imshu. Det er sorter vi er litt usikre på om passer i vårt klima, men vi har valgt å sette noen få av disse for å teste for avling, samt bestøving av de andre sortene. Derfor har vi spredt de utover i feltet.

Fordelen med å få etablert trær på ettersommeren, er at jorda er varm og fuktig, noe som gir god rotvekst. Da vil røttene forhåpentligvis være etablert før neste sommer, og behovet for vanning vil være mindre. I tillegg sparer vi tid i en ellers travel vår.

Før planting legger vi hele potta i vann, så rotklumpen er godt gjennomvåt. Deretter river vi opp rota, slik at røttene spriker godt. Når planta er satt ned setter vi opp nettinggjerde rundt hvert tre straks, da vi har oppdaget at beitedyr liker bladverket og nye skudd svært godt….