Høst i nøttefeltet

Første høsten i feltet innebærer ikke høsting av nøtter. Derimot tar vi ut nye jordprøver de stedene vi er usikre på om pH er riktig. Da kan vi få kalket i løpet av vinteren. Det er alltid travlest på våren og sommeren på gården, slik at det lønner seg å gjøre unna så mye arbeid som mulig i løpet av høsten og vinteren.

Noen av sortene kom i gang med løvfelling i slutten av september, mens andre beholder løvet mye lenger. I samarbeid med NIBIO skal vi registrere løvfall, men dette er mest interessant når trærne er godt etablert etter noen år. Det er upraktisk med sorter som feller løvet samtidig som man høster nøtter. Forhåpentligvis blir ikke dette et problem.

Årets vekst har vært laber – mellom 5 og 10 cm på de fleste plantene. Vi regner med at det er utilstrekkelig vanning i en tørr forsommer som er årsaken.