Angrep av skadedyr

Vi har ikke store utfordringer med skadedyr, men ser ett og annet angrep. Den største utfordringen kommer fra sau, hjort og eventuelle storfe som får tak i plantene.

Vi har fjernet en og annen sommerfugllarve, men forventer ikke å få store problemer med dette. For å holde beitedyr unna har vi satt opp gjerder rundt hvert tre, i tillegg til at hele feltet er inngjerdet. Små trær er fristende for sau å strekke seg etter, så vi har hatt enkelttrær hvor sauen har kommet til og rensket for bladverk. Treet vil normalt overleve om dette bare skjer en gang, men det vil være en stor påkjenning.